Qingdao Phoenix Printing and Dyeing Co., Ltd.
 
Address: No. 4 Yongping Road, Licang District, Qingdao City
Zip code: 266041
Tel: 0532-84632172
Fax: 0532-84632172
Mailbox: phoenix@qdphoenixpd.com
 

 
Qingdao Fenghuang Meihao Printing and Dyeing Co., Ltd.
 
Address: No. 7 Wuyang Road, Sifang District, Qingdao City
Zip code: 266042
Tel: 0532-84877458
Fax: 0532-84877458
 

 
Qingdao Fenghuang Dongxiang Printing and Dyeing Co., Ltd.
 
Address: North Fanjiatuan Village, Shuiji Textile Industrial Park, Laixi City
Zip code: 266600
Tel: 0532-88452712
Fax: 0532-88452776

Qingdao Phoenix Printing and Dyeing Co., Ltd. All Rights Reserved      Technical support:bangqiyi